Seksjonssjef Beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ledig stilling som seksjonssjef for seksjon Beredskap i Sivilforsvaret.

 

Vi ser etter deg som er trygg i lederrollen og vil være med å utvikle og lede seksjonen i tråd med samfunnsutviklingen og utviklingen som Sivilforsvaret er inne i.

 

 

Du skal:

 • ha overordnet ansvar for seksjonens oppgaver, leveranser og fagkompetanse
 • ha ansvaret for beredskap og krisehåndtering på sentralt nivå i Sivilforsvaret
 • ha økonomi- og resultatansvar for seksjonens portefølj
 • ha personalansvar for seksjonens ansatte
 • inngå i avdelingens ledergruppe og være en aktiv bidragsyter for oppnåelse av etatens totale ansvarsområde
 • kunne representere seksjonen, avdelingen og Sivilforsvaret i eksterne møter og fora på en trygg og troverdig måte

 

Kvalifikasjoner

 

Du må ha:

 • relevant mastergrad. Bachelorgrad og særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT
 • relevant ledererfaring
 • relevant erfaring med krisehåndtering
 • god formidlingsevne på norsk og engelsk
 • sikkerhetsklarering til nivå H/NS før tiltredelse

 

Vi ønsker at du har:

 • erfaring med arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring med utrednings- og analyseoppgaver

 

Forventninger til deg som leder

Medarbeiderne er Sivilforsvarets viktigste ressurs. I denne lederstillingen får du ansvar for et stort spenn av oppgaver, og for å levere tjenester innen flere ulike saksfelt. Du må derfor være utpreget samarbeidsorientert, følge opp dine medarbeidere og gi dem tilbakemelding, og stimulere til utvikling alene og sammen med kollegaer. 
 
Som leder i Sivilforsvaret skal du bidra til at vi er en moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må være strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt. 

 

Betingelser

Fast stilling som seksjonssjef (stillingskode 1211) med årslønn fra kr 870 900 – 996 000 (lønnstrinn 80-85)

 

Om avdelingen, seksjonen og stillingen

Sivilforsvaret er underlagt DSB og Sivilforsvaret er til for å beskytte sivilbefolkningen. I fredstid bidrar vi med ekstra mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og naturkatastrofer. I krig skal vi beskytte sivilbefolkningen ved krigshandlinger og store hendelser. I tillegg forvalter Sivilforsvaret noen internasjonale kapasiteter på vegne av DSB.

 

Seksjon Beredskap har en bred portefølje med oppgaver både nasjonalt og internasjonalt. Det må forventes å etablere et utstrakt samarbeid internt i Sivilforsvaret og DSB og med samarbeidende aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen har en viktig rolle i Sivilforsvarets arbeid med beredskap og krisehåndtering, og seksjonssjefen leder krisehåndteringen på sentralt nivå på vegne av Sjef Sivilforsvaret. Seksjonen har et nasjonalt fagansvar for Sivilforsvarets oppgaver innenfor sivile beskyttelsestiltak, deriblant befolkningsvarsling, evakuering og tilfluktsrom.

 

Seksjonssjefen har også en viktig rolle inn i avdelingens ledergruppe og må bidra inn i avdelingens arbeid og utvikling.

 

Om DSB 
DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 650 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

Om å jobbe i DSB 
Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og håper derfor at også kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. DSB er en stabil arbeidsgiver med gode velferdsordninger.  

 

Hos oss får du

 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordeler gjennom svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger. Les mer om medlemsfordelene på www.spk.no  
 • fleksibel arbeidstid 
 • bedriftshelsetjeneste 
 • mulighet for å trene i arbeidstiden 
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er hensiktsmessig 

 

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen: https://arbeidsgiver.dfo.no/lonn-goder-og-reise

 

Offentlig søkerliste 
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25.  
 
Praktisk informasjon om søknadsprosessen 
Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss. Det er derfor viktig at du gjennom både søknadsbrev og CV viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i utlysningen. Vi ber om at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du oppretter i rekrutteringssystemet. Det gir en strukturert CV og sikrer at vi har opplysningene vi trenger. I tillegg ber vi om at du laster opp både søknadsbrev og CV som vedlegg i pdf-format.  

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål 
Kontaktperson er assisterende sjef Sivilforsvaret Georg Bryn: epost georg.bryn@dsb.no, telefon 33 41 25 17.
 

Du finner mer informasjon om DSB på www.dsb.no. Velkommen som søker hos oss!

Søknadsfrist:  02.10.2023
Arbeidsområde:  Sivilforsvar
Heltid/deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
Sted: 

Tønsberg, NO, 3115

Stillingstittel:  Seksjonssjef